Algemene voorwaarden

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan de VSV deze verkeersactiviteiten aanbieden aan een lage prijs. De werkelijke kostprijs wordt door de VSV betaald aan de rijscholen en rijlesgevers of via de eigen vrijwilligerswerking van de VSV.

Voorwaarden voor de organisator

 • Enkel niet-commerciële organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een workshop of actie organiseren. Mogelijke organisaties zijn: seniorendiensten van gemeenten, OCMW's, lokale dienstencentra, lokale verenigingen, ... Voor bedrijven en scholen heeft de VSV een aangepast aanbod (bedrijven: www.safe2work.be en scholen: www.verkeeropschool.be).
 • Doelgroep zijn de mensen voor wie de organisator ook andere activiteiten organiseert (leden, inwoners, ...). De verkeersactiviteiten worden niet georganiseerd voor eigen werknemers.
 • Een verkeersactiviteit aanvragen verloopt altijd via de website www.workshopsveiligverkeer.be.
 • Betaling en annulering: De VSV bezorgt na afloop van de activiteit een factuur. Tot 2 weken voor aanvang kan je de activiteit gratis annuleren. Indien je dat later of niet doet, moet je wel de volledige kostprijs betalen. Annuleren kan enkel schriftelijk (brief of e-mail).

Voorwaarden voor de rijscholen en zelfstandige lesgevers

 • De aanvragen komen binnen bij de VSV. De VSV neemt contact op met de rijscholen en zelfstandige lesgevers die in aanmerking komen (zie verder). Zij engageren zich om snel (ten laatste binnen de 3 werkdagen) op een aanvraag te reageren zodat de VSV de aanvraag snel kan bevestigen aan de organisator.
 • Alle lesgevers moeten houder zijn van een instructietoelating geldig voor het brevet II of III (staat vermeld op het rijbewijs als code 102 naast de categorie B) uitgereikt door de FOD Mobiliteit of MOW voor het verstrekken van theoretisch onderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Zelfstandige lesgevers dienen een kopie van het rijbewijs (recto verso) met vermelding van code 102 (instructietoelating theorie cat. B) aan de VSV te bezorgen voor de aanvang van de lessen.
 • De lesgevers houden tijdens hun lessen rekening met het vooropgestelde programma door de VSV. Enkel rijlesgevers die een voorbereidende opleiding voor de workshop in kwestie hebben gevolgd, mogen de workshop geven.
 • De rijscholen en zelfstandige lesgevers verbinden zich ertoe om de lessen te geven voor een maximumprijs van 185 euro per workshop van 2 uur, eventuele verplaatsingskosten en 21% btw inbegrepen.
 • De rijschool of zelfstandig lesgever factureert de workshop aan de VSV en staaft die met een getekende aanwezigheidslijst.
 • De PowerPoint-presentatie die de VSV voorziet voor de lesgever wordt enkel gebruikt voor het project Workshops Veilig Verkeer.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie