Algemene voorwaarden

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan de VSV deze verkeersactiviteiten aanbieden aan een lage prijs. De werkelijke kostprijs wordt door de VSV betaald aan de rijscholen en rijlesgevers of via de eigen vrijwilligerswerking van de VSV.

Voorwaarden voor de organisator

 • Enkel niet-commerciële organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een workshop of actie organiseren. Mogelijke organisaties zijn: seniorendiensten van gemeenten, OCMW's, lokale dienstencentra, lokale verenigingen, ... Voor bedrijven en scholen heeft de VSV een aangepast aanbod (bedrijven: www.safe2work.be en scholen: www.verkeeropschool.be).
 • Er gelden ook specifieke voorwaarden voor de workshops, ook de vereiste veiligheidsmaatregelen inzake het coronavirus vind je daar terug.
 • Doelgroep zijn de mensen voor wie de organisator ook andere activiteiten organiseert (leden, inwoners, ...). De verkeersactiviteiten worden niet georganiseerd voor eigen werknemers.
 • Een verkeersactiviteit aanvragen verloopt altijd via de website www.workshopsveiligverkeer.be.
 • Betaling en annulering: De VSV bezorgt na afloop van de activiteit een factuur. Je kan een workshop in 2021 uitzonderlijk altijd gratis annuleren indien nodig. Annuleren doe je best zo snel mogelijk per e-mail naar workshopsveiligverkeer@vsv.be.

Voorwaarden voor de rijscholen en zelfstandige lesgevers

 • De aanvragen komen binnen bij de VSV. De VSV neemt contact op met de rijscholen en zelfstandige lesgevers die in aanmerking komen (zie verder). Zij engageren zich om snel (ten laatste binnen de 3 werkdagen) op een aanvraag te reageren zodat de VSV de aanvraag snel kan bevestigen aan de organisator.
 • Alle lesgevers moeten houder zijn van een instructietoelating geldig voor het brevet II of III (staat vermeld op het rijbewijs als code 102 naast de categorie B) uitgereikt door de FOD Mobiliteit of MOW voor het verstrekken van rijonderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Zelfstandige lesgevers dienen een kopie van het rijbewijs (recto verso) met vermelding van code 102 (instructietoelating theorie cat. B) aan de VSV te bezorgen voor de aanvang van de lessen.
 • Voor de workshop Rij Vaardig Praktijk mag enkel gebruik gemaakt worden van een auto die voldoet aan al de eisen van een erkende lesauto.
 • De lesgevers houden tijdens hun workshop rekening met het vooropgestelde programma door de VSV. Het is echter toegelaten om het programma aan te passen aan de doelgroep. Enkel rijlesgevers die een voorbereidende opleiding voor de workshop in kwestie hebben gevolgd, mogen de workshop geven.
 • De lesgever zorgt zelf voor een laptop met de presentatie, de nodige documenten zoals een aanwezigheidslijst en eventuele andere praktische documenten voor de workshop.
 • De rijscholen en zelfstandige lesgevers verbinden zich ertoe om de lessen te geven voor een maximumprijs van 275 euro per workshop van 2 uur, eventuele verplaatsingskosten en 21% btw inbegrepen. Voor het geven van de Online Verkeersquiz bedraagt de vergoeding maximaal 150 euro incl. btw.
 • De rijschool of zelfstandig lesgever factureert de workshop aan de VSV en staaft die met een getekende aanwezigheidslijst.
 • De PowerPoint-presentatie die de VSV voorziet voor de lesgever wordt enkel gebruikt voor het project Workshops Veilig Verkeer.