Algemene voorwaarden

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan de VSV deze verkeersactiviteiten aanbieden aan een lage prijs. De VSV betaalt de werkelijke kostprijs aan de rijscholen en rijlesgevers.

Algemene voorwaarden voor de organisator

 • Enkel niet-commerciële organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een workshop of actie organiseren. Mogelijke organisaties zijn: seniorendiensten van gemeenten, OCMW's, lokale dienstencentra, lokale verenigingen, ... Voor bedrijven en scholen heeft de VSV een aangepast aanbod (bedrijven: www.safe2work.be en scholen: www.verkeeropschool.be).
 • De workshops worden georganiseerd voor mensen waarvoor de organisator ook andere activiteiten organiseert, bv. leden van een vereniging, inwoners, vrijwilligers, ... . De verkeersactiviteiten worden niet georganiseerd voor eigen werknemers.
 • Een verkeersactiviteit aanvragen verloopt altijd via de website www.workshopsveiligverkeer.be.
 • De VSV bezorgt na afloop van de activiteit een factuur. Je kan een workshop kosteloos annuleren ten laatste 2 weken op voorhand. De workshop 'Veilig op de e-step' kan je kosteloos annuleren ten laatste 30 dagen op voorhand. Annuleren doe je best zo snel mogelijk per e-mail naar workshopsveiligverkeer@vsv.be.
 • Zijn er te weinig deelnemers of wordt de workshop te laat geannuleerd, dan zijn we genoodzaakt de volledige kostprijs van de workshop (€300) aan te rekenen. 

Specifieke voorwaarden voor de organisator

 • De workshop vindt enkel plaats voor minimaal 10 deelnemers en maximaal 30 deelnemers, tenzij anders vermeld.
 • De prijs per workshop bedraagt 60 euro.
 • Je mag een maximale deelnameprijs van 10 euro vragen.
 • Je zorgt voor een beamer, projectiescherm en een laptop op de locatie van de workshop.
 • Je zorgt voor een geschikte locatie en voldoende tafels en stoelen.
 • Je bent een halfuur op voorhand aanwezig, zodat de lesgever voldoende tijd heeft om alle praktische voorbereidingen te treffen. 

Voorwaarden voor de rijscholen en zelfstandige lesgevers

 • De aanvragen komen binnen bij de VSV. De VSV neemt contact op met de rijscholen en zelfstandige lesgevers die in aanmerking komen (zie verder). Zij engageren zich om snel (ten laatste binnen de 3 werkdagen) op een aanvraag te reageren zodat de VSV de aanvraag snel kan bevestigen aan de organisator.
 • Alle lesgevers moeten houder zijn van een instructietoelating geldig voor het brevet II of III (staat vermeld op het rijbewijs als code 102 naast de categorie B) uitgereikt door de FOD Mobiliteit of MOW voor het verstrekken van rijonderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Zelfstandige lesgevers dienen een kopie van het rijbewijs (recto verso) met vermelding van code 102 (instructietoelating theorie cat. B) aan de VSV te bezorgen voor de aanvang van de lessen.
 • Voor de workshop Rij Vaardig Praktijk mag enkel gebruik gemaakt worden van een auto die voldoet aan al de eisen van een erkende lesauto.
 • De lesgevers houden tijdens hun workshop rekening met het vooropgestelde programma door de VSV. Het is echter toegelaten om het programma aan te passen aan de doelgroep. Enkel rijlesgevers die een voorbereidende opleiding voor de workshop in kwestie hebben gevolgd, mogen de workshop geven.
 • De lesgever zorgt zelf voor een laptop met de presentatie, de nodige documenten zoals een aanwezigheidslijst en eventuele andere praktische documenten voor de workshop.
 • De rijscholen en zelfstandige lesgevers verbinden zich ertoe om de lessen te geven voor een maximumprijs van 300 euro (vanaf 2023) per workshop van 2 uur, eventuele verplaatsingskosten en 21% btw inbegrepen. 
 • De rijschool of zelfstandig lesgever factureert de workshop aan de VSV en staaft die met een getekende aanwezigheidslijst.
 • De PowerPoint-presentatie die de VSV voorziet voor de lesgever wordt enkel gebruikt voor het project Workshops Veilig Verkeer.