Algemene voorwaarden

Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid kan de VSV deze verkeersactiviteiten aanbieden aan een lage prijs. De VSV betaalt de werkelijke kostprijs aan de rijscholen en rijlesgevers.

Algemene voorwaarden voor de organisator

 • Enkel niet-commerciële organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk kunnen een workshop of actie organiseren. Mogelijke organisaties zijn: seniorendiensten van gemeenten, OCMW's, lokale dienstencentra, lokale verenigingen, ... Voor bedrijven en scholen heeft de VSV een aangepast aanbod (bedrijven: www.safe2work.be en scholen: www.verkeeropschool.be).
 • De workshops worden georganiseerd voor mensen waarvoor de organisator ook andere activiteiten organiseert, bv. leden van een vereniging, inwoners, vrijwilligers, ... . De verkeersactiviteiten worden niet georganiseerd voor eigen werknemers.
 • Een verkeersactiviteit aanvragen verloopt altijd via de website www.workshopsveiligverkeer.be.
 • De VSV bezorgt na afloop van de activiteit een factuur. Je kan een workshop kosteloos annuleren ten laatste 2 weken op voorhand. De workshop 'Veilig op de e-step' kan je kosteloos annuleren ten laatste 30 dagen op voorhand. Annuleren doe je best zo snel mogelijk per e-mail naar workshopsveiligverkeer@vsv.be.

Specifieke voorwaarden voor de organisator

 • De workshop vindt enkel plaats voor minimaal 10 deelnemers en maximaal 30 deelnemers, tenzij anders vermeld.
 • De prijs per workshop bedraagt 60 euro.
 • Je mag een maximale deelnameprijs van 10 euro vragen.
 • Je zorgt voor een beamer, projectiescherm en een laptop op de locatie van de workshop.
 • Je zorgt voor een geschikte locatie en voldoende tafels en stoelen.
 • Je bent een halfuur op voorhand aanwezig, zodat de lesgever voldoende tijd heeft om alle praktische voorbereidingen te treffen. 

Specifieke veiligheidsmaatregelen

We volgen hiervoor de regels vastgelegd in de coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Organisaties die met ouderen werken, raadplegen bovendien best het 'Charter voor ouderen'

Het lokaal 

 • Bepaal het maximumaantal plaatsen op basis van de ruimte. Social distancing van 1,5 m is op elk moment verplicht tussen mensen, behalve als ze behoren tot dezelfde gezinsbubbel.
 • Schik de tafels zodat de deelnemers niet recht tegenover elkaar zitten. Zie voorbeeldschikking.
 • Reinig en verlucht het lokaal en de plaatsen waar de deelnemers komen (bv. sanitair) zowel voor als na de workshop.
 • Stel looplijnen in en voorzie een aparte in- en uitgang, indien mogelijk.
 • Ontsmet het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de workshop: bv. beamer, stiften, ...
 • Voorzie ontsmettende handgel bij de ingang van het lokaal.

Praktisch

 • Mondmaskers zijn verplicht in alle inrichtingen (zowel binnen als buiten), behalve om kort te eten of te drinken.
 • Eten en drinken: volg hiervoor het horecaprotocol
 • Vraag de deelnemers om hun eigen pen en papier mee te nemen.
 • Zorg voor een aanwezigheidslijst en de contactgegevens van de deelnemers. Dat vergemakkelijkt eventuele contactopsporing nadien.
 • De VSV-lesgevers behouden het recht om deelnemers de toegang tot het lokaal te ontzeggen als er niet aan de regels kan worden voldaan of als de veiligheid van de deelnemers of lesgevers niet kan worden gegarandeerd.

Communicatie 

 • Informeer de deelnemers tijdig en op voorhand over deze maatregelen.
 • Voorzie duidelijke instructies in het lokaal.   

Voorwaarden voor de rijscholen en zelfstandige lesgevers

 • De aanvragen komen binnen bij de VSV. De VSV neemt contact op met de rijscholen en zelfstandige lesgevers die in aanmerking komen (zie verder). Zij engageren zich om snel (ten laatste binnen de 3 werkdagen) op een aanvraag te reageren zodat de VSV de aanvraag snel kan bevestigen aan de organisator.
 • Alle lesgevers moeten houder zijn van een instructietoelating geldig voor het brevet II of III (staat vermeld op het rijbewijs als code 102 naast de categorie B) uitgereikt door de FOD Mobiliteit of MOW voor het verstrekken van rijonderricht in het kader van een erkende rijschool zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • De deelnemende rijscholen zijn erkende rijscholen zoals bepaald door het KB erkenning rijscholen van 11/05/2004.
 • Zelfstandige lesgevers dienen een kopie van het rijbewijs (recto verso) met vermelding van code 102 (instructietoelating theorie cat. B) aan de VSV te bezorgen voor de aanvang van de lessen.
 • Voor de workshop Rij Vaardig Praktijk mag enkel gebruik gemaakt worden van een auto die voldoet aan al de eisen van een erkende lesauto.
 • De lesgevers houden tijdens hun workshop rekening met het vooropgestelde programma door de VSV. Het is echter toegelaten om het programma aan te passen aan de doelgroep. Enkel rijlesgevers die een voorbereidende opleiding voor de workshop in kwestie hebben gevolgd, mogen de workshop geven.
 • De lesgever zorgt zelf voor een laptop met de presentatie, de nodige documenten zoals een aanwezigheidslijst en eventuele andere praktische documenten voor de workshop.
 • De rijscholen en zelfstandige lesgevers verbinden zich ertoe om de lessen te geven voor een maximumprijs van 275 euro per workshop van 2 uur, eventuele verplaatsingskosten en 21% btw inbegrepen. Voor het geven van de Online Verkeersquiz bedraagt de vergoeding maximaal 150 euro incl. btw.
 • De rijschool of zelfstandig lesgever factureert de workshop aan de VSV en staaft die met een getekende aanwezigheidslijst.
 • De PowerPoint-presentatie die de VSV voorziet voor de lesgever wordt enkel gebruikt voor het project Workshops Veilig Verkeer.