Specifieke voorwaarden voor de workshops (organisator)

Lees aandachtig de onderstaande voorwaarden voordat je de sensibiliserende actie aanvraagt. Deze voorwaarden garanderen een vlot verloop van de actie. Indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, behoudt de VSV het recht om de actie niet te laten doorgaan.

Algemeen:

 • De workshop vindt enkel plaats voor minimaal 10 deelnemers en maximaal 30 deelnemers, tenzij dat anders vermeld wordt.
 • De prijs per workshop bedraagt 60 euro.
 • De organisator mag een maximale deelnameprijs vragen van 5 euro aan deelnemers van een workshop.
 • De organisator zorgt voor een beamer, projectiescherm en een laptop.
 • De organisator zorgt voor een gepaste locatie en voldoende tafels en stoelen voor alle deelnemers.
 • De organisator is een halfuur op voorhand aanwezig, zodat de lesgever voldoende tijd heeft om alle praktische voorbereidingen te treffen.

Specifieke veiligheidsmaatregelen inzake het coronavirus:

Het lokaal 

 • Bepaal het maximumaantal plaatsen op basis van de ruimte:
  • 4m² per aanwezige
  • 8m² voor de lesgever
 • Schik de tafels zodat de deelnemers niet recht tegenover elkaar zitten. Zie voorbeeldschikking.
 • Reinig en verlucht het lokaal en de plaatsen waar de deelnemers komen (bv. sanitair) zowel voor als na de opleiding.
 • Stel looplijnen in. Indien mogelijk: voorzie een aparte in- en uitgang.
 • Ontsmet het materiaal dat wordt gebruikt tijdens de workshop, bv. beamer, stiften, ... 
 • Voorzie ontsmettende handgel bij de ingang van het lokaal.

Praktisch

 • Vraag de deelnemers om hun eigen pen en papier mee te nemen.
 • Zorg voor een aanwezigheidslijst en de contactgegevens van de deelnemers. Dat vergemakkelijkt eventuele contactopsporing nadien.
 • De VSV-lesgevers behouden het recht om deelnemers de toegang tot het lokaal te ontzeggen als er niet aan de regels kan worden voldaan of als de veiligheid van de deelnemers of lesgevers niet kan worden gegarandeerd.

Communicatie 

 • Informeer de deelnemers tijdig en op voorhand over deze maatregelen.
 • Voorzie duidelijke instructies in het lokaal.  

Lees meer over de veiligheidsmaatregelen