Gebruikersvoorwaarden

  1. Het gebruik van de website www.workshopsveiligverkeer.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De VSV kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  2. Hoewel de VSV hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. De VSV kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als je onjuistheden opmerkt, kan je contact opnemen met onze webmaster.
  3. De VSV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.
  4. De website alsook de inhoud waaronder de teksten, beelden, grafische voorstellingen, gegevensordeningen en gegevensbanken die er eventueel zijn in opgenomen (= 'de informatie') behoren tot de intellectuele eigendom van de VSV.   De informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.
  5. Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de site of van de informatie van de VSV, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VSV.
  6. Het is mogelijk dat de website van de VSV gebruik maakt van 'cookies', kleine informatiebestanden die op je harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen. Je kan je browser instellen om je te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen.
  7. Wanneer je op je eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Workshops Veilig Verkeer, moet je op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie